Místní knihovna Uhlí?ov
Naposledy aktualizováno: 24.1.2019

Knihovník : V. Muro?ová

 

     Knihovna se nachází v objektu obecního ú?adu, v p?ízemí. Vstup je ze zadní strany budovy, od parkovací plochy O?. Jsou to dve?e p?ímo u plotu.  

      Pov??ená Knihovna Petra Bezru?e v Opav? poskytuje místní obsluhované knihovn? v rámci regionálních funkcí soubor ?inností podporovaných dotací Moravskoslezského kraje. Mezi tyto ?innosti pat?í vytvá?ení a cirkulace vým?nných fondů, servis VT, metodika ?i školení knihovníků.

Nové regálky:-)  Nové regálkyNové regálky:-) Vstup do knihovny

 

Knihovna nabízí jak knihy z vlastního knihovního fondu, tak zárove? knihy z fondu regionálních služeb. Jedná se o knižní novinky i klasiku povinnou pro školní ?etbu. Fond je tvo?en z ohledem na vycházející literaturu a požadavky ?tená?ů. Regionální fond se aktualizuje po dob? zhruba jeden rok.

Knižní fond si lze prohlédnout prost?ednictvím webového katalogu. Odkaz na n?j se nachází v sekci ODKAZY nebo hned na úvodní stran?.